Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Kwantowo-mechaniczny model budowy atomu

Atom zbudowany jest z dodatnio naładowanego jądra, zawierającego protony i neutrony, otoczonego chmurą elektronową. Liczba elektronów jest równa liczbie protonów w jądrze (atom jest elektrycznie obojętny).

CZĄSTKI ELEMENTARNE (najmniejsze mogące samodzielnie istnieć poza atomem cząstki budujące atom):

Protony (p) - cząstki elementarne o masie ok. 1 u (1,6725 · 10-27 kg) i elementarnym ładunku dodatnim (+1).

Neutrony (n) - cząstki elementarne o masie ok. 1 u (1,6748 · 10-27 kg), elektrycznie obojętne.

Protony i neutrony noszą wspólną nazwę - nukleony.

Elektrony (e) - cząstki elementarne o masie ok. 1/1840 u i elementarnym ładunku ujemnym (-1). Masa elektronów jest tak mała, że nie popełniając dużego błędu możemy ją zaniedbać w wielu wypadkach.

Ładunek elementarny - najmniejszy ładunek, który może zostać przekazany między układami. Dla ułatwienia obliczeń przyjmuje się, że jest równy 1: +1 dla protonu i -1 dla elektronu.

Wybierz szkołę

Szkoła