Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Metody rozdzielania składników roztworów właściwych i zawiesin

W celu rozdzielenia składników roztworów stosuje się m.in. następujące procesy:

- destylacja - proces rozdzielania i oczyszczania ciekłych mieszanin jednorodnych wykorzystujący różnice w temperaturach wrzenia ich składników,

- krystalizacja - proces wydzielania się kryształów substancji z roztworu w wyniku odparowania rozpuszczalnika, np. wody.

W celu rozdzielenia składników zawiesin wykorzystuje się m.in. procesy:

- sedymentacji - proces opadania cząsteczek ciała stałego na dno naczynia pod wpływem siły ciężkości;

- dekantacji - proces polegający na zlaniu klarownej cieczy znad osadu;

- ekstrakcji - proces rozdzielania i oczyszczania substancji wykorzystujący różnice w ich gęstości;

- filtracji (sączenie) - proces polegający na przelewaniu mieszaniny przez filtr (sączek), w wyniku czego otrzymujemy przesącz (klarowną, przejrzystą ciecz) oraz substancję stałą (pozostającą na sączku).

Wybierz szkołę

Szkoła