Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Sporządzanie roztworów o danym stężeniu

1. Należy wykonać odpowiednie obliczenia.

2. Odważyć (lub odmierzyć odpowiednią objętość) odpowiednią ilość substancji.

3. Przenieść ilościowo do kolby o odpowiedniej objętości.

4. Dopełnić rozpuszczalnikiem do odpowiedniej objętości roztworu.

Wybierz szkołę

Szkoła